Làm mát trang trại tự động, từ xa qua điện thoại
Tủ điều khiển tưới tự động từ xa bằng điện thoại 1 bơm 8 van điện từ tại Lục Ngạn-Bắc Giang
Tủ điều khiển tưới tự động 1 bơm 4 van từ bằng điện thoại+ bằng tay có cảm biến áp suất
Lắp tủ điều khiển tưới tự động bằng điện thoại 1 bơm 3 pha 2 van từ tại Phú Thọ
Dự án tưới tự động 1 bơm 2 van từ tại ĐLiêYa- Krông Năng- Đắc Lắc
Tưới từ xa bằng điện thoại 1 bơm 3 pha 2 van từ tại Minh Phát-Đắc Lắc