EV04- THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 1 BƠM 4 VAN TỪ QUA ĐIỆN THOẠI
EV04B- THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN THOẠI 1 BƠM 4 VAN TỪ
ES03B+ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 3 CỔNG ĐỘC LẬP 1500W
ES01A -Thiết bị cảnh báo mất điện và điều khiển từ xa qua điện thoại
ES03B Bộ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 3 CỔNG ĐỘC LẬP 1500W
ER01 – Thiết bị đóng ngắt bơm an toàn cho phao tự động
ES01B – BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 1 ĐẦU RA CÔNG SUẤT 1500W
ES01B+ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 1 CỔNG CÔNG SUẤT TỚI 1500W SỬ DỤNG APP SMARTPHONE
ES03+ Bộ điều khiển từ xa 3 cổng độc lập bằng smartphone
ES01E-Điều khiển từ xa có cảnh báo lỗi 1 kênh dùng SIM