EV04 – Thiết bị điều khiển hệ thống tưới cây tự động từ xa 1 bơm – 4 van điện từ
ES03 – Điều khiển thiết bị, hệ thống tưới cây tự động bằng điện thoại từ xa
ES01 Plus – Điều khiển hệ thống tưới cây tự động bằng Smartphone từ xa
ES-01 thiết bị điều khiển qua điện thoại – Tưới cây thông minh từ xa
Tủ điều khiển tưới thông minh bằng điện thoại Smartphone 1 bơm 2 van từ + 1 bóng đèn công suất lớn
Tủ điều khiển tưới tự động 1 bơm 4 van từ bằng điện thoại+ bằng tay có cảm biến áp suất