ER01 – Thiết bị đóng ngắt bơm an toàn cho phao tự động