EV02-Điều khiển tự động qua điện thoại dùng SIM, 1 máy bơm 2 van từ kết hợp