VT27-VAN ĐIỆN TỪ DÙNG CHO TƯỚI TIÊU- ĐƯỜNG KÍNH 27- ĐIỆN ÁP 24VDC