LZ2+TỦ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN THOẠI TỐI ĐA 3HP
TỦ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA LZ1E ĐIỀU KHIỂN 1 ĐẦU RA CÓ CẢNH BÁO LỖI
LZ1B+ TỦ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 1 THIẾT BỊ QUA APP SMARTPHONE
LZ1B- TỦ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 1 THIẾT BỊ BẰNG ĐIỆN THOẠI
EV04- THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 1 BƠM 4 VAN TỪ QUA ĐIỆN THOẠI
EV04B- THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN THOẠI 1 BƠM 4 VAN TỪ
ES03B+ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 3 CỔNG ĐỘC LẬP 1500W
ES01A -Thiết bị cảnh báo mất điện và điều khiển từ xa qua điện thoại
ES03B Bộ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 3 CỔNG ĐỘC LẬP 1500W
Hệ thống tưới cây nhỏ giọt, phun mưa, phun sương tự động thông minh