Tủ điều khiển tưới thông minh bằng điện thoại Smartphone 1 bơm 2 van từ + 1 bóng đèn công suất lớn
Báo động khẩn cấp tại chỗ và qua điện thoại dành cho người ở 1 mình
EG-T26-15VT-Bộ điều khiển tưới tự động bằng điện thoại 1 bơm hàng chục van từ mở rộng
EG-T01-Bộ điều khiển tưới tự động bằng điện thoại công suất nhỏ
S800-4R-bộ điều khiển tưới tự động qua điện thoại 4 cổng ra độc lập
EG-T01-3P-Tủ điều khiển tưới tự động bằng điện thoại bơm 3 pha
EG-T26-4VT- Tủ điều khiển tưới tự động bằng điện thoại 1 máy bơm 4 van từ
EG-A02-Bộ điều khiển đo- tưới ẩm tự động cho trang trại nấm( tưới nấm tự động)