ES01C- Bộ điều khiển từ xa 1 đầu ra+ báo mất điện+ hú còi 3 phút