ES01E-Điều khiển từ xa có cảnh báo lỗi 1 kênh dùng SIM