EW03 – Bộ điều khiển tưới tự động qua wifi 1 bơm 2 van điện từ (mở rộng lên đến 35 cổng van)