LZ2+TỦ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI TỰ ĐỘNG BẰNG ĐIỆN THOẠI TỐI ĐA 3HP
TỦ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA LZ1E ĐIỀU KHIỂN 1 ĐẦU RA CÓ CẢNH BÁO LỖI
LZ1B+ TỦ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 1 THIẾT BỊ QUA APP SMARTPHONE
LZ3+ Tủ điều khiển từ xa 3 cổng độc lập có App Smartphone
LZ2V- Tủ điều khiển từ xa 1 bơm 2 van từ dùng SIM
LZ3-Tủ điều khiển từ xa 3 đầu ra độc lập dùng SIM
LZ1B-Tủ điều khiển từ xa dùng SIM qua điện thoại 1 đầu ra
LZ4V-Tủ điều khiển từ xa dùng SIM, 1 bơm 4 van từ 24VDC
LZ12V- Tủ điều khiển tưới tự động 1 máy bơm nhiều van từ ( lên tới 12 van từ) qua smartphone