ES01B – BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 1 ĐẦU RA CÔNG SUẤT 1500W
ES01B+ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 1 CỔNG CÔNG SUẤT TỚI 1500W SỬ DỤNG APP SMARTPHONE
Hướng dẫn điều khiển từ xa bằng điện thoại Android với thiết bị ES01B+, ES01+
LZ3+ Tủ điều khiển từ xa 3 cổng độc lập có App Smartphone
LZ2V- Tủ điều khiển từ xa 1 bơm 2 van từ dùng SIM
ES03+ Bộ điều khiển từ xa 3 cổng độc lập bằng smartphone
ES01E-Điều khiển từ xa có cảnh báo lỗi 1 kênh dùng SIM
LZ3-Tủ điều khiển từ xa 3 đầu ra độc lập dùng SIM
Van điện từ 24VDC là gì? Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt Van điện từ
LZ1B-Tủ điều khiển từ xa dùng SIM qua điện thoại 1 đầu ra