Bộ điều khiển tưới tự động bằng điện thoại: Tính năng chi tiết ( P2)

Trong phần 2 này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tập lệnh hẹn giờ từ xa qua điện thoại, cấu hình số điện thoại chính, phụ, thay đổi mật khẩu, chế độ tự động, bán tự động.

Bộ điều khiển tưới tự động EG-T26
Bộ điều khiển tưới tự động EG-T26

6. Hẹn giờ ( tạo thời gian biểu) cho từng thiết bị độc lập nhau

Với lệnh hẹn giờ này thì người dùng không cần phải quan tâm là khi nào bật/ tắt thiết bị. Bộ điều khiển tự động sẽ chạy đến thời gian của mốc nào sẽ thực hiện lệnh tại mốc đó.Ứng dụng này rất phù hợp với những cây như bông: Mỗi đêm chỉ thắp đèn với chu kì  khoảng 2-3 tiếng bật rồi lại tắt khoảng 2-3 tiếng, như vậy người dân không phải canh để thắp đèn cho bông.

Lệnh hẹn giờ: MKxxxx TGBx [số mốc thời gian] [giờ 1] [phút 1] [B/T] [giờ 2] [phút 2] [B/T]… [giờ n] [phút n] [B/T]

Chú ý: Hẹn giờ tối đa 10 mốc, Tất cả thời gian giờ, phút, số mốc đều có 2 chữ số. Khi xuất xưởng thiết lập các thiết bị tắt cả ngày

Giả sử mình muốn hẹn giờ cho máy 2 với tính năng là ngày nào cũng 9h30 phút sẽ bật- 11h00 tắt, chiều thì 15h 45 bật-18h 20 tắt ->Máy số 2, có 4 mốc bật/tắt, giả sử mật khẩu là 1234 thì lệnh hẹn giờ sẽ là:

MK1234 TGB2 04 09 30 B 11 00 T 15 45 B 18 20 T

Lệnh trả về là OK

Giả sử thiết lập thời gian biểu cho máy 3 tắt cả ngày thì soạn MK1234 TGB3 01 00 00 T

01 là số mốc bật tắt, 00 00 T là thời điểm 0h00 phút.

Nếu thiết lập tất cả các thiết bị có thời gian biểu giống nhau thì ta thay số thứ tự từng thiết bị thành ‘A’ . Ví dụ tắt tất cả các thiết bị trong ngày soạn MK1234 TGBA 01 00 00 T

7. Thiết lập thời gian

Để thời gian biểu chạy chính xác thì ta cần phải thiết lập thời gian cho thiết bị đúng với thực tế.

Lệnh thiết lập thời gian: MKxxxx TG [giờ] [phút] [giây] [ngày] [tháng] [năm]

Chú ý: Tất cả thời gian giờ, phút, số mốc đều có 2 chữ số, năm cũng chỉ cần 2 chữ số cuối.

Ví dụ thiết lập thời gian là 2 giờ 40 phút 10 giây chiều ngày 18/05/2017

MK1234 TG 14 40 10 18 05 17

Bản tin trả về là “OK”

8. Thay đổi mật khẩu

Mỗi thiết bị khi xuất xưởng đều có mật khẩu mặc định là 1234. Vì thế khi người sử dụng mua về cần thay đổi mật khẩu như 1 bước bảo mật thông tin cho thiết bị. Mật khẩu có thể là các kí tự, chữ số, số, chữ hoa, chữ thường… Mật khẩu rất quan trọng, vì thế người dùng cần phải nhớ.

Lệnh đổi mật khẩu: MKxxxx DOIMK yyyy

Ví dụ : thay mật khẩu cũ là 1234 thành mật khẩu mới 2345 thì ta soạn: MK1234 DOIMK 2345

Bản tin trả về là “OK”

Chú ý: Mật khẩu chỉ nhận 4 kí tự bên trái

Ví dụ: Nếu chọn mật khẩu dài là 234567890 thì thiết bị cũng chỉ nhận mật khẩu là 2345

9. Thiết lập số điện thoại người quản lý( người chủ)

Đối với thiết bị điều khiển tưới tự động bằng điện thoại EG-T26 thì chỉ có những số điện thoại nào được thiết lập là số điện thoại quản lý thì mới có quyền điều khiển và thực thi các liên quan có mật khẩu đi kèm như thiết lập thời gian biểu, thời gian, thay mật khẩu, các số điện thoại quản lý, các số điện thoại cho người làm thuê ( số phụ), tra cứu thông tin liên quan đến thiết bị.

Tối đa thiết lập được 3 số quản lý

Lệnh thiết lập số điện thoại người chủ: MKxxxx QLY1 yyyyyyyyyy hoặc MKxxxx QLY2 yyyyyyyyyy hoặc MKxxxx QLY3 yyyyyyyyyy

Ví dụ: Muốn thiết lập số 0912345678 là số quản lý và mật khẩu của thiết bị là 1234 thì soạn: MK1234 QLY1 0912345678

Muốn bỏ hay thay thế bằng số quản lý khác thì ta viết đè số khác lên đúng vị trí QLY1,2 hoặc 3.

Ví dụ: Thay số 0912345678 bằng số 0987654321 thì soạn MK1234 QLY1 0987654321 rồi gửi đến số điện thoại của thiết bị

Bản tin trả về là “OK”

10. Thiết lập số điện thoại người làm thuê( số phụ)

Trong 1 số trường hợp, người chủ chỉ muốn người làm thuê cho mình điều khiển bật /tắt thiết bị và không muốn họ thay đổi cá thiết lập về thời gian , thời gian biểu, mật khẩu… thì người chủ cấu hình số điện thoại của người làm thuê thành số phụ

Tối đa thiết lập được 5 số phụ

Lệnh như sau: MKxxxx SDTx yyyyyyyyyyyy

Ví dụ: Người chủ cấu hình số phụ cho người làm thuê là 01234567890 ( mật khẩu giả sử là 1234) thì soạn MK1234 SDT1 01234567890

Bản tin trả về “OK”

Ví dụ: Khi muốn thay hoặc xóa số phụ này đi thì có thể soạn MK1234 SDT1 0, khi đó số 0 sẽ được thay cho 01234567890

11. Thiết lập chế độ chạy tự động hoặc bán tự động

Trường hợp, người chủ chỉ muốn thiết bị chạy tự động theo thời gian biểu , vô hiệu hóa tất cả các lệnh điều khiển bật, tắt thì thiết lập cho thiết bị chạy tự động theo cấu trúc

MKxxxx TD [B/T]

Nếu TD= ‘B’ thì chế độ tự động được bật, khi đó thiết bị chỉ làm việc theo thời gian biểu, không thể điều khiển bât/ tắt được và ngược lại.

Ví dụ: MK1234 TD B

Bản tin trả về là “OK”

Chú ý: Mặc định khi xuất xưởng là TD= T, tức là có thể điều khiển bật/ tắt thiết bị

 

Trên đây là một số lệnh về thiết lập cho bộ điều khiển tự động bằng điện thoại EG-T26, phần 3 sẽ tiếp tục với lệnh về tra cứu thông tin, mời bà con tiếp tục theo dõi ở bài viết

Bộ điều khiển tưới tự động bằng điện thoại: Tính năng chi tiết ( P3)

nguồn:evergreentech.vn

Trang web chuyên về hệ thống tưới tự động Evergreentech.vn