ES-01 thiết bị điều khiển qua điện thoại – Tưới cây thông minh từ xa
Tưới nước tự động: Bộ điều khiển 1 kênh bằng điện thoại ES01s (750k)
Kĩ thuật tưới thanh long