Lắp tủ điều khiển tưới tự động qua điện thoại 1 bơm 3 pha 7.5Kw + 2 van từ mở rộng tại đồi Thung- Đông Thành- Phú Thọ- Chủ đầu tư- Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Núi Phía Bắc.

 

Tủ điều khiển tưới tự động 1 bơm 2 van từ
Tủ điều khiển tưới tự động 1 bơm 2 van từ
Hệ thống tưới tự động bật tắt hẹn giờ van từ
Hệ thống tưới tự động bật tắt hẹn giờ van từ
Hệ thống tưới tự động bật tắt hẹn giờ van từ
Hệ thống tưới tự động bật tắt hẹn giờ van từ

Đây là dự án do Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Núi Phía Bắc là chủ đầu tư. Với mục đích tiết kiệm công tưới nước, người vận hành hệ thống không phải chạy lên chạy xuống để đóng mở van cho từng khu vực và tưới tự động để tưới nhiều lần hơn trong ngày.

Hệ thống tủ điều khiển tưới tự động qua điện thoại 1 bơm 3 pha 7.5Kw + 2 van từ mở rộng thay thế hoàn toàn việc phải ra tận nơi điều khiển van từ bằng tay. Giúp bà con giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian, công sức… thoải mái đi công tác, làm các việc khác

Trang web chuyên về hệ thống tưới tự động Evergreentech.vn